Welkom

Logopediepraktijk ‘Wablief?’ is een privé-praktijk in Mechelen, omgeving Nekkerspoel, waar zowel kinderen als volwassenen terecht kunnen voor onderzoek en behandeling van articulatieproblemen, taalproblemen, leerproblemen, stemproblemen en uitspraaktraining NT2.

Wablief kan je helpen met

Articulatiestoornissen

Kinderen leren stap voor stap klanken produceren en het is normaal dat een kind tijdens dit leerproces nog moeilijkheden ondervindt om bepaalde klanken correct uit te spreken.

Uitspraaktraining NT2

Verstaanbaar Nederlands spreken is essentieel voor een goede communicatie met Nederlandstaligen, maar kan voor NT2ers een probleem zijn.

Taalstoornissen

De taalontwikkeling verloopt volgens een bepaald patroon. Bij een aantal kinderen kent deze ontwikkeling een vertraagd of afwijkend verloop.