Stemstoornissen

Onze stem beschouwen we vaak als vanzelfsprekend. Nochtans zijn de structuren die instaan voor de stemproductie heel kwetsbaar en kan een stemprobleem het spreken ernstig belemmeren.

Er zijn twee soorten stemstoornissen: organische en functionele stemstoornissen.

Bij een organische stemstoornis zijn er afwijkingen aan het stemapparaat zelf. Bijvoorbeeld een poliep, een stembandknobbel, oedeem,…

Bij een functionele stemstoornis is het stemapparaat in orde, maar wordt het verkeerd gebruikt, misbruikt of overbelast. Het kan gaan om een slechte of gebrekkige spreektechniek, een foutieve spreektoonhoogte, te veel roepen, te weinig stemrust, voortdurend hoesten, kuchen of keelschrapen, roken,… Dit kan op zijn beurt het stemorgaan beschadigen en kan zo een organisch letsel veroorzaken.

Symptomen van stemstoornissen kunnen zijn:

  • Hese of schorre stem

  • Beperkt toonhoogtebereik

  • Beperkt volumebereik

  • Stemverlies

  • Vermoeid of pijnlijk gevoel na het spreken

  • Instabiliteit van de stem

  • Gevoel van een prop in de keel

Om tot de juiste diagnose te komen en een goede stemtherapie op te starten dient u langs te gaan bij de neus-keel-oorarts voor een standaard NKO-onderzoek en laryngovideostroboscopie (beeldvorming van de stembanden). De arts kijkt na of er organische factoren zijn die aan de basis van het stemprobleem liggen.

Afhankelijk van de diagnose kan de behandeling bestaan uit logopedie, medicijnen, een chirurgische ingreep, of een combinatie hiervan. Heelkundige ingrepen zijn geschikt om afwijkingen aan de stembanden te verhelpen (poliep, cyste, knobbeltjes) of om problemen met stembandsluiting te verbeteren (bij een verlamming). De logopedische behandeling is erop gericht om de stemkwaliteit te verbeteren door de belasting en de belastbaarheid van de stem adequaat op mekaar af te stemmen.