GDPR / AVG

Om goede zorg te verlenen hebben we verschillende gegevens van en over jou nodig. Als gevolg van Europese wetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), of afgekort in het Engels GDPR) is het onze taak en vinden we het ook belangrijk om je mee te delen welke gegevens we van jou verzamelen en wat we daarmee precies doen. In de privacyverklaring geven we jou die informatie.