Leerstoornissen

Leren op school is niet altijd vanzelfsprekend. Heel wat kinderen ondervinden problemen om te leren lezen, schrijven en rekenen. Een deel van deze kinderen heeft een specifieke stoornis: een leerstoornis. We maken een onderscheid tussen dyslexie/dysorthografie en dyscalculie.

Dyslexie/dysorthografie is een primair (zonder dat andere gebieden in de ontwikkeling vertraagd zijn) leerprobleem of leerstoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau.

Dyscalculie is een primair (zonder dat andere gebieden in de ontwikkeling vertraagd zijn) leerprobleem of leerstoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van reken- en wiskundevaardigheden.