Welkom

Logopediepraktijk ‘Wablief?’ is een privé-praktijk logopedie in Mechelen, omgeving Nekkerspoel, waar zowel kinderen als volwassenen terecht kunnen voor onderzoek en behandeling van articulatieproblemen, taalproblemen, leerproblemen, stemproblemen en uitspraaktraining NT2.

Logopediepraktijk Wablief? kan je onder andere helpen met

Articulatiestoornissen logopedie

Kinderen leren stap voor stap klanken produceren en het is normaal dat een kind tijdens dit leerproces nog moeilijkheden ondervindt om bepaalde klanken correct uit te spreken.

Uitspraaktraining NT2 logopedie

Verstaanbaar Nederlands spreken is essentieel voor een goede communicatie met Nederlandstaligen, maar kan voor NT2ers een probleem zijn.

Taalstoornissen logopedie

De taalontwikkeling verloopt volgens een bepaald patroon. Bij een aantal kinderen kent deze ontwikkeling een vertraagd of afwijkend verloop.