Werkwijze

Bij logopediepraktijk Wablief? werken we volgens onderstaand stappenplan:

Aanmelding

Een aanmelding kan op eigen initiatief of na verwijzing door een leerkracht, zorgcoördinator, CLB, huisarts, geneesheer-specialist … Dit kan telefonisch of via het online aanmeldingsformulier.

Een eerste gesprek

Tijdens het eerste gesprek wordt gevraagd naar de problematiek en worden persoonlijke gegevens genoteerd. U krijgt informatie over de werking van de praktijk, de gebruikte tarieven en terugbetalingsmogelijkheden. Indien er geen wachtlijst aanwezig is, wordt onmiddellijk een afspraak vastgelegd voor het logopedisch onderzoek. Indien u nog niet in het bezit bent van een voorschrift ‘logopedisch bilan’, dient u eerst langs een geneesheer-specialist te gaan (neus-keel-oorarts, kinderarts, neuroloog, …). Dit heeft u nodig om een logopedisch onderzoek te laten uitvoeren.

Onderzoek en adviesgesprek

Vervolgens vindt een uitgebreid diagnostisch onderzoek plaats. Afhankelijk van het probleem kan dit meerdere sessies in beslag nemen. Hiervan wordt een verslag gemaakt.

Na het onderzoek volgt een adviesgesprek. De resultaten en behandelingsmogelijkheden worden samen met u besproken. U krijgt het verslag mee waarin de resultaten van het onderzoek beschreven staan. Indien therapie aangewezen is, bezorgt u het verslag aan de geneesheer-specialist die u een voorschrift voor logopedische therapie bezorgt.

Therapie

Een therapiebeurt duurt 30 of 60 minuten. De behandelingen gaan door in de praktijk.

In bepaalde gevallen is therapie aan huis of op school mogelijk. Dit laatste gebeurt steeds in samenspraak met de schooldirectie en leerkracht.