Schisis

Schisis is een aangeboren opening in bovenlip, kaak en/of verhemelte. Een kind met schisis ontwikkelt zich normaal, maar zal extra medische zorg en aandacht nodig hebben. De behandeling zal naast heelkundige ingrepen (en afhankelijk van het schisistype) bestaan uit begeleiden van eventuele problemen bij het voeden (minder zuigkracht, terugvloei langs de neus), het gehoor en de spraakontwikkeling. De logopedische interventie zal zich richten op het behandelen van resonantie –en articulatieproblemen, neusluchtverlies en compensatiebewegingen.