Links

Overkoepelende organisaties

www.vvl.be – Vlaamse Vereniging voor Logopedisten

www.riziv.fgov.be – Officiële website van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

Leerproblemen

www.letop.be – Eerste hulp bij leerstoornissen of problemen met leren

www.sprankel.be – Vereniging voor ouders van kinderen met leerproblemen

www.lezenvooriedereen.be – Boekenaanbod voor Nederlandstalige jongeren en volwassenen die moeite hebben met lezen en voor anderstalige nieuwkomers die Nederlands leren.

Taalproblemen

www.afasie.be – Website van de Vlaamse afasie vereniging

www.levenmetafasie.be – Website gericht naar personen met afasie en hun omgeving

www.afasie.nl – Website van de Nederlandse afasie vereniging

www.neurocom.be – Website rond communicatiestoornissen

Spraakproblemen

www.belgische-stottervereniging.be – Website van de overkoepelende Belgische Stottervereniging

www.levenmetdysartrie.be – Website gericht naar personen met dysartrie en hun omgeving